3012 kg
Cao 1350 ~ 1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
3150 kg
Cao 1350~1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng