2644 - 3276 - 3882 kg
Cao 1350~1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
3012 kg
Cao 1350 ~ 1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
3150 kg
Cao 1350~1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
2644 - 3276 - 3882 kg
Cao 1350~1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
2644 - 3276 - 3882 kg
Cao 1350 ~ 1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2644 - 3276 - 3882 kg
Cao 1350 ~ 1650 mm
Bảo Hành 36 Tháng