N/a kg
Cao N/a mm
Bảo Hành 12 Tháng
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.808.000
15 kg
Cao 230 mm
Bảo Hành 6 tháng Tháng
7.100.000